tisdag 18 mars 2014

Year 5 in Myrsjöskolan have ideas how to save energy at home

Uppfinnarna visar på hur man i hemmet kan spara energi genom att utnyttja vardagliga aktiviteter på ett enkelt sätt. De förklarar med ord och bild hur uppfinningen fungerar. Denna uppfinning är något vi med stor spänning ser fram emot att få använda i våra hem för att komma till rätta med den energislukande uppvärmningen.

The inventors shows us how to use everyday activities to save energy. They explain how the the invention works both in text and with pictures. This is something we look forward too se in our home in the future, a way to lower our consumption of energy for heating.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar