fredag 17 januari 2014

Vinnarna i Rödmyrans NO pris 2013 åk 4
Uppfinnarna av denna idé visar på hur skolan på ett effektivt sätt kan spara energi. Uppfinningen har flera energisparande funktioner och apparaten har även ett eget miljövänligt sätt att skapa den energi som behövs för att fungera. Funktionerna förklaras bra med skiss och text. Vi hoppas ta del av denna uppfinning på vår skola i framtiden.
The creators of this idea shows how the school could save energy efficiently. The invention has many energysaving functions and the device also has an envromental frienly way of creating the energy it needs to function. It is all explained with drawings and text. We we will be able to have this invention in our school in the future.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar